• tel: +48 502 612 243

System operacyjny IQ


Nowy, rewolucyjny System Operacyjny iQ działa na dwóch odrębnych poziomach. Oprócz korzyści dla obsługujących, wynikających z łatwości obsługi oraz przejrzystości informacji w czasie rzeczywistym, system udostępnia także pamięć podręczną zawierającą dane analityczne pozwalające użytkownikom na załadowanie parametrów użytkowych i roboczych dla potrzeb ich oceny.


Wprowadzenie nowego systemu operacyjnego iQ jest odpowiedzią na szereg kluczowych kwestii. W większości aplikacji przemysłowych, a szczególnie tam gdzie produkcja odbywa się całodobowo, termin „przestój” jest znienawidzonym wrogiem dyrektora ds. produkcji i jego zespołu. Jakiekolwiek wykonalne rozwiązanie, które pomaga utrzymać, a może nawet zwiększyć produktywność poprzez zmniejszone nakłady na utrzymanie byłoby dobrą wiadomością dla wszystkich.


System operacyjny iQ wykorzystuje metodę monitorowania statusu zarówno filtra wstępnego, jak i połączonego (głównego) filtra. Komunikaty ostrzegawcze wyświetlane przez zablokowaniem dają obsługujących dostateczną ilość czasu na przygotowanie się do zmiany oraz, co jest rozwiązaniem unikalnym, gdy wymagana jest wymiana filtra, system jest w stanie wskazać, który z filtrów wymaga wymiany, tym samym zmniejszając niepewność i czas potrzebny do zorganizowania wymiany filtra.


System iQ wykorzystuje także urządzenie do pobierania danych eksploatacyjnych, które mogą być oceniane zarówno na miejscu jak i zdalnie (przez Internet). W wielu przypadkach liczba kosztownych i czasochłonnych wezwań służb serwisowych może zostać zredukowana lub nawet całkowicie wyeliminowana.


Główne funkcje urządzenia:


 • Czarno-biały monitor LCD
 • Przejrzyste oraz proste funkcje w czasie rzeczywistym
 • Niezależne monitorowanie warunków działania filtra
 • Ustawianie i odczyt przepływu powietrza w czasie rzeczywistym
 • Wyświetlony czas eksploatacji / Dziennik w czasie rzeczywistym
 • Kontrolowanie temperatury
 • Wskaźnik przebiegu wyciągu powietrza
 • Komunikaty ostrzegające o zablokowanym przewodzie wężowym
 • Interfejs systemu
 • Opcja oczyszczania powietrza Cool-Clean
 • Diagnostyka zdalna za pomocą złącza USB
 • Dziennik zdarzeń, tzw. "czarna skrzynka"
 • Konfiguracja zdalna
 • Wykres prezentacji i oceny charakterystyk wydajności
System operacyjny IQ

System operacyjny IQ System operacyjny IQ

RMI Laser Poland

Gdynia, ul. Rolnicza 14

tel. kom. +48 502 612 243

tel./fax +48 58 711 68 81

e-mail:

www.bofa.com.pl